Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Vamsafe Oy
Kortekuja 1, 38200 Sastamala
0500 835 343

Pelastussuunnitelmat

Teemme lakisääteiset pelastussuunnitelmat mm. liike-, toimisto-, kokoontumis- tai asuinkiinteistöösi. Pelastussuunnitelmassa kartoitetaan yrityksen, laitoksen tai kiinteistön toiminnasta aiheutuvat riskit ja toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi