Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Vamsafe Oy
Kortekuja 1, 38200 Sastamala
0500 835 343

Koulutus luo pohjan turvalliselle työpaikalle

Tulipalot on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa ja sammutusvälineiden oikea käyttö on olennainen osa riskien minimointia. Vielä tehokkaampaa on estää paloa ylipäätään syttymästä. Asianmukainen koulutus ehkäisee vahinkoja jo ennalta ja pienentää palonalkujen aiheuttamia vahinkoja.